Luns, 9 Decembro de 2019

RESULTADO DO 3º EXERCICIO E DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS E CALIFICACIÓN FINAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE MUGARDOS 2019

/ Venres, 26/07/2019 - 13:00
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

RESULTADO DO 3º EXERCICIO, DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS E CALIFICACIÓN FINAL 2019

RESULTADO DO 3º EXERCICIO E DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS E CALIFICACIÓN FINAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE MUGARDOS 2019 (ao abeiro do Convenio Interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais durante o ano 2019, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020).

1510