Sábado, 14 Decembro de 2019

PLENO EXTRAORDINARIO DE DATA 10.10.2019

/ Venres, 04/10/2019 - 13:37

ORDE DO DIA E ACTA
HORA CELEBRACIÓN:13:00 H.

Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: