Mércores, 11 Decembro de 2019

PLENO EXTRAORDINARIO DE DATA 19/11/2019

/ Venres, 15/11/2019 - 11:05

ORDE DO DÍA E ACTA.

HORA  CELEBRACIÓN: 09:00 H.