Luns, 11 Novembro de 2019

Avisos

Avisos / 26/08/2019
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
O peche faise según a normativa en vigor
Avisos / 20/08/2019
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
Ábrese un prazo de quince días para solicitar os fondos
Avisos / 02/08/2019
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
O prazo de reclamacións é dende o 05/08/2019 ata o 09/08/2019, ámbolos dous inclusive.
Avisos / 12/07/2019
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
Ao abeiro do Convenio Interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais durante o ano 2019, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020