Luns, 9 Decembro de 2019

Avisos

Avisos / 02/08/2019
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
O prazo de reclamacións é dende o 05/08/2019 ata o 09/08/2019, ámbolos dous inclusive.
Avisos / 12/07/2019
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
Ao abeiro do Convenio Interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais durante o ano 2019, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020
Avisos / 11/07/2019
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a contratación laboral temporal do persoal da Brigada de Prevención e Defensa Cobntraincendios forestais do Concello de Mugardos
Avisos / 10/07/2019
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
O dispositivo acordado na Xunta de Seguridade conleva o peche ao tráfico das rúas que levan ao porto