Sábado, 20 Xullo de 2019

Convocatorias

Convocatorias / 20/02/2019
Plazo de reclamacións ou subsanacións: 10 días, contados a partir do seguinte a aquel en que se publique esta resolución no BOP (do 21.02.2019 ao 06.03.2019, ambos incluídos)
Convocatorias / 30/01/2019
Período de reclamacións: do 31.01.2019 ao 13.02.2019, ambos incluídos