Venres, 15 Novembro de 2019

Convocatorias

Convocatorias / 30/03/2012
Prazo de presentación durante todo o mes de abril.
Convocatorias / 30/03/2012
Prazo de presentación durante todo o mes de abril.
Convocatorias / 22/03/2012
Detectado erro material na columna corresponde a nº. orde, que non vai correlativa, se procede novamente a publicación do anuncio unha vez subsanada a deficiencia padecida que en ningún caso afecta a posición dos/as aspirantes, senon únicamente á súa numeración.
Convocatorias / 22/03/2012
CORRECCIÓN DE ERROS: Se hace constar a existencia dun erro no título do anuncio do resultado do 1º exercicio da fase de oposición, que debe dicir “ANUNCIO DO RESULTADO DO 1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL FIXA DE 2 PRAZAS DE LIMPADOR/A DE EDIFICIOS MUNICIPAIS...” Mugardos, 22 de marzo de 2012
Convocatorias / 13/03/2012
DATAS DE MATRICULA CONVOCATORIA 2012: PRAZO DE MATRÍCULA: - 20 AO 30 DE MARZO PARA A CONVOCATORIA DE ABRIL - 3 E 4 DE SETEMBRO PARA A CONVOCATORIA DE SETEMBRO