Domingo, 26 Maio de 2019

Convocatorias

Convocatorias / 19/01/2011
Resolución do 7 de xaneiro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativa ao Plan Renove de Equipos de Iluminación Interior, se regula a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión e procédese a súa convocatoria.
Convocatorias / 19/01/2011
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.org/
Resolución do 11 de xaneiro de 2011, da Secretaria Xeral da igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións para o apoio ao emprendemento feminino(Programa Emega) e procédese á súa convocatoria para o ano 2011.
Convocatorias / 21/12/2010
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
Axudas do IGAPE para apoio financieiro á hostalería, comercio, turismo e servizos das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal