Mércores, 17 Xullo de 2019

Convocatorias

Convocatorias / 08/05/2017
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
(Ao abeiro do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020).
Convocatorias / 31/03/2017
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
Este contrato está incluído no “Plan de Obras e Servizos (POS) 2016” financiado pola Excma. Deputación Provincial de A Coruña
Convocatorias / 08/09/2016
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
O IES de Mugardos informa que está aberto ata o 15 de setembro o prazo de matrícula na Educación Secundaria de Adultos (ESA).
Convocatorias / 02/09/2016
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
O Concello de Mugardos publicou a convocatoria de axudas ás familias para a compra de regalos de Nadal 2016. O prazo de solicitudes é de 10 días hábiles contados a partir do seguinte día da publicación do extracto da convocatoria no BOP, por conducto BDNS.
Convocatorias / 26/08/2016
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
O Concello de Mugardos publicou a convocatoria de axudas para o ensino e transporte. As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello en horario de luns a venres de 9:00 a 14:00 h. e sábados de 9:00 a 13:00 horas