Mércores, 13 Novembro de 2019

4ª Convocatoria de axudas/subvencións para a rehabilitación de vivendas/edificios de vivendas dentro das áreas de rexeneración e renovación urbanas

Data: 
02/04/2019 | 00:05 - 02/05/2019 | 12:05
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
4ª Convocatoria de axudas/subvencións para a rehabilitación de vivendas/edificios de vivendas dentro das áreas de rexeneración e renovación urbanas.
 
Establecerase un novo prazo de presentación de solicitudes de trinta (30) días hábiles, a contar desde a publicación desta convocatoria no BOP, por conducto da BDNS.