Domingo, 25 Agosto de 2019

Novas

Novas / 28/06/2011
Dacordo coa acta da comisión seleccionadora de data 21.06.2011. Entrevista: 05.07.2011, ás 17,00 h. no Salón de Sesións da Casa Consistorial
Novas / 24/06/2011
O prazo de enmendas ás puntuacións provisionais comezará ao día seguinte da publicación do anuncio no B.O.P.
Novas / 16/06/2011
Advertido erro na nova insertada no seu día nesta páxina en relación con el plazo de presentación de instancias para OEP 2010, se procede á seguinte correción: Onde dí: prazo do 1 ao 21 de xuño de 2011, incl. DEBE DICIR: prazo do 1 ao 2O de xuño de 2011, incl.
Novas / 15/06/2011
PUblicado ANUNCIO LISTA PROVISIONAL no B.O.P. de 14.06.2011 Prazo enmendas/alegacións: do 15.06.2011 ao 25.06.2011, inclusive.
Novas / 13/06/2011
Martes , 14 de xuño de 2001 Voto de Chanteiro
Novas / 13/06/2011
Programa de actividades deportivas e socioculturais que se van a desenvolver durante o verán 2011.
Novas / 07/06/2011
Prazo para enmendas/alegacións: 10 dias contados a parñtir do seguint e ao da publicación do anuncio no Boletin Oficial da Provincia.