Xoves, 27 Febreiro de 2020

Novas

Novas / 17/07/2013
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.org/
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE ORDENANZA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL "AS LAGOAS". PUBLICADA A APROBACIÓN INICIAL NO BOP NÚM. 129 DO 09/07/2013 PERMANECERÁ EXPOSTA AO PÚBLICO DURANTE 30 DIAS (ATA O 14 DE AGOSTO)
Novas / 17/07/2013
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.org/
CO OBXECTO DE FACER COMPATIBLE O DESFRUTE DAS FESTAS E A CONVIVENCIA DOS VECIÑOS, VECIÑAS E VISITANTES PREGASE A TODOLOS LOCAIS DE HOSTALARIA QUE USEN ENTRE A CLIENTELA VASOS DE PLASTICO IRROMPIBLES DURANTE AS HORAS NOCTURNAS, E CUMPRIR CO ARTIGO 8 DA ORDENANZA DE LIMPEZA E ORNATO DESTE CONCELLO.
Novas / 15/07/2013
Resolución da D. X. de Emprego e Formación, pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia da familia profesional de fabricación mecánica do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, no marco do prpoxecto para a industria auxilliar da construción naval en Galicia FEAG- Empreganav. Prazo de inscrición 10 días
Novas / 11/07/2013
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.org/
PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES DO 12 AO 23 DE XULLO E DO 10 AO 20 DE OUTUBRO DE 2013