Sábado, 25 Xaneiro de 2020

Novas

Novas / 07/06/2011
Prazo para enmendas/alegacións: 10 dias contados a parñtir do seguint e ao da publicación do anuncio no Boletin Oficial da Provincia.
Novas / 02/06/2011
Publicado no B.O.P. nº. 104/2011, de 02.06.2011 anuncio lista provisional de puntuacións e definitiva de excluídos/as. Prazo de enmendas/alegacións á lista provisional de puntuacións: do 03.06.2011 ao 15.06.2011, ambos inclusive.
Novas / 25/05/2011
Prazo para enmendas/alegacións á lista provisional de puntuacions: 10 dias a contar do seguinte ao da publicacion no BOP. INicio prazo para interposición recurso contra lista definitiva de excluídos/as: o día seguinte ao da publicacion no BOP.
Novas / 25/05/2011
Prazo para enmendas/alegacións: do 26.05.2011 ao 06.06.2011, ambos inclusive.
Novas / 25/05/2011
Inicio prazo para interposicion de recurso contra lista definitiva: día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia
Novas / 25/05/2011
Inicio prazo para interposición de recurso contra a lista definitiva: día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletin Oficial da Provincia.
Novas / 25/05/2011
Inicio prazo interposición recurso contra acordo de aprobación da lista definitiva: día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia.