Mércores, 21 Agosto de 2019

Novas

/ 28/06/2011
Dacordo coa acta da comisión seleccionadora de data 21.06.2011. Entrevista: 05.07.2011, ás 17,00 h. no Salón de Sesións da Casa Consistorial
/ 24/06/2011
O prazo de enmendas á lista provisional de puntuacións dos/as novos/as admitidos/as comezará ao dia seguinte ao da publicación do anuncio no BOP.
/ 24/06/2011
O prazo de enmendas ás puntuacións provisionais comezará ao día seguinte da publicación do anuncio no B.O.P.
/ 16/06/2011
Advertido erro na nova insertada no seu día nesta páxina en relación con el plazo de presentación de instancias para OEP 2010, se procede á seguinte correción: Onde dí: prazo do 1 ao 21 de xuño de 2011, incl. DEBE DICIR: prazo do 1 ao 2O de xuño de 2011, incl.
/ 15/06/2011
PUblicado ANUNCIO LISTA PROVISIONAL no B.O.P. de 14.06.2011 Prazo enmendas/alegacións: do 15.06.2011 ao 25.06.2011, inclusive.