LISTA DEFINITIVA PARA A PROVISION TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO CATEGORÍA ORDENANZA-NOTIFICADOR/A