ANUNCIO REALIZACIÓN DO 1º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO PARCIAL, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DUN/DUNHA OFICIAL DE 1ª- ENCARGADO DE SERVIZOS MUNICIPAIS (CONTRATO DE RELEVO).