ANUNCIO DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓNS E RESULTADO DO 1º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO PARCIAL,MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE,DUN/DUNHA OFICIAL DE 1ª-ENCARGADO DE SERVIZOS MUNICIPAIS(CONTRATO DE RELEVO)