Anuncio de licitación da obra "Renovación de pavimentos na rúa Xuncedo e rúa Coruto"