RESULTADO DA REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS Y DATA DE REALIZACIÓN DO 2º EXERCICIO-CATEGORIA XEFE DE BRIGADA