Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal do Obradoiro de Emprego "INICIA III"