CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DUNHA PRAZA DE OFICIAL DE SEGUNDA DE SERVIZOS MUNICIPAIS. APERTURA DE PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.