CONVOCATORIA E BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL PARA O PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE MUGARDOS. ANUALIDADE 2019