Sae á luz a maqueta dos grupos locais municipais de ensaio dos Novás