Resultado da realización do 1º exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a contratación laboral temporal do persoal da brigada de prevención e defensa contraincendios forestais do Concello de Mugardos 2019