Venres, 28 Febreiro de 2020

Impresos e solicitudes

Descarga os impresos oficiais do Concello de Mugardos

Modelo descargable
Solicitude de venda ambulante

Descarga, completa e entrega o documento de solicitude de venda ambulante.

Modelo de autorización

Descarga, completa e entrega o documento de modelo de autorización.

Solicitude de VAO

Descarga, completa e entrega o documento de solicitude de VAO.

Solicitude de fraccionamento de IBI urbana

Descarga, completa e entrega o documento de solicitude de fraccionamento de IBI urbana.

Solicitude alta/baixa do suministro de auga/sumidoiro e servizo de recollida de lixo

Descarga, completa e entrega o documento de solicitude de alta ou baixa do suministro de auga/sumidoiro e do servizo de recollida de lixo. 

Solicitude de enganche de auga e sumidoiro

Descarga, completa e entrega o documento de solicitude de enganche de auga e sumidoiro.

Solicitude de locais municipais

Descarga, completa e entrega o documento de solicitude de locais municipais.

Solicitude de devolución de impostos

Descarga, completa e entrega o documento de solicitude de devolución de impostos.

Solicitude de certificados e informes

Descarga, completa e entrega o documento de solicitude de certificacións e informes.

Instancia de tipo

Descarga, completa e entrega o documento de instancia de tipo.

Instancia de plusvalía

Descarga, completa e entrega o documento de instancia de plusvalía.

Instancia de matrimonio civil

Descarga, completa e entrega o documento de instancia de celebración de matrimonio civil.

Instancia xenérica para procesos selectivos

Descarga, completa e entrega o documento de solicitude de admisión a probas selectivas no Concello de Mugardos.

Consultas externas do arquivo

Descarga, completa e entrega o documento de consulta e/ou reprodución de documentación do arquivo.

Achega de documentación requerida para expedientes

Descarga, completa e entrega o documento de achega de documentación requerida para expedientes.

Instancia de xestión da biomasa

Descarga, completa e entrega o documento de instancia de xestión da biomasa.

Solicitude de volantes e certificados de padrón para habitantes

Descarga, completa e entrega o documento de solicitude de volantes e certificados de padrón para habitantes.

Solicitude de modificación de vacacións

Descarga, completa e entrega o documento de solicitude de modificación de vacacións.

Solicitude de permisos e licenzas (S.A.D.)

Descarga, completa e entrega o documento de solicitude de licenzas (Servizo de Axuda a Domicilio).

Solicitude de permisos e licenzas

Descarga, completa e entrega o documento de solicitude de licenzas.

Solicitude de vacacións

Descarga, completa e entrega o documento de solicitude de vacacións.

Padrón de habitantes. Solicitude de Certificacións e Volantes de Empadronamento

Descarga, completa e entrega o documento de solicitude.

Solicitude comedor escolar municipal para o curso 2019/2020

Haberá que cumprimentar e asinar cada unha das follas da solicitude e os seus anexos, que deberá estar selada a súa vez polo centro de ensino correspondente. 

Impuesto de vehículos de tracción mecánica. Exención por minusvalía. Declaración jurada.

Impuesto de vehículos de tracción mecánica. Exención por minusvalía. Declaración jurada.

Imposto de vehículos de tracción mecánica. Exención por minusvalía. Declaración xurada.

Imposto de vehículos de tracción mecánica. Exención por minusvalía. Declaración xurada.

Rocódromo: Formulario de acceso
Unha vez cuberto e asinado debe entregarse no Rexistro Xeral do Concello de Mugardos ou remitirse por correo electrónico a deportes@concellodemugardos.gal.
Solicitude de bonificación nas Escolas Municipais Deportivas e Culturais. Curso 2016/2017

Documento para solicitar a bonificación nas Escolas Municipais.

Domiciliación bancaria das Escolas Municipais Culturais e Deportivas. Curso 2016/2017

Documento para autorizar a domiciliación bancaria do recibo.

Declaración do estado físico e autorización de toma de imaxes nas actividades municipais

Documento para descargar e entregar polas persoas inscritas, solicitantes ou asistentes:

  1. Dando autorización á utilización dos datos de carácter persoal
  2. Recoñecendo que a súa condición física é axeitada para a práctica deportiva.
Solicitude de baixa nas Escolas Culturais e Deportivas. Curso 2016/2017

Documento de solicitude de baixa nas Escolas Municipais Culturais e Deportivas.

Solicitude de alta nas Escolas Culturais e Deportivas. Curso 2016/2017

Documento para cubrir cos datos da persoa solicitante e solicitar a inscrición nas Escolas.

Modelo de solicitude do sistema especial de fraccionamento IBI 2016

Documento modelo para facer a solicitude do sistema especial de fraccionamento do IBI do ano 2016.

Subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2015: modelo de solicitude
Descarga o modelo de solicitude de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2015.
Escola de Familias 2015

Programa e impreso de solicitude para a Escola de Familias 2015.

Solicitude de subvencións a entidades sen fin de lucro 2014

Modelo de solicitude das subvencións municipais a entidades sen fin de lucro, para o ano 2014.

INSTANCIA DE LICENZA DE OBRAS
COMUNICACIÓN PREVIA DE EXECUCIÓN DE OBRAS
COMUNICACIÓN PREVIA DE EXECUCIÓN DE OBRAS
Solicitude de uso do Campo de A Pedreira
INSTANCIA TARXETA DE ESTACIONAMENTO
DATOS DE EMPRESAS E ASOCIACIONS
Solicitude de vao

Solicitude de vao

Solicitude de nova licenza de apertura

Solicitude de nova licenza de apertura

Imposto de vehículos de tracción mecánica: solicitude de exención

Solicitude de exención do imposto de vehículos de tracción mecánica

Solicitude de instalación de enganche de auga e sumidoiro

Solicitude de instalación de enganche de auga e sumidoiro

Solicitude de declaración de ruína

Solicitude de declaración de ruína

Solicitude de certificacións e informes

Solicitude de certificacións e informes

Solicitude de cédula urbanística

Solicitude de cédula urbanística

Solicitude de acometida de auga de obra

Solicitude de acometida de auga de obra

Solicitude de alta/baixa de subministro de auga–sumidoiro/recollida de lixo

Solicitude de alta/baixa de subministro de auga–sumidoiro/recollida de lixo

Regulamentos

Descarga os impresos oficiais do Concello de Mugardos

Modelo descargable
Rocódromo: Normativa de uso

Normativa de uso do rocódromo do Concello de Mugardos.

Bases convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2015

Descarga as bases da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen ánimo de lucro 2015.

Bases do VIII Certame de Poesía “Concello de Mugardos” 21 de marzo - Día da Poesía

O Concello de Mugardos, por resolución da Alcaldía núm. 1033/11.11.2014, prestou aprobación ás bases que rexerán a VIII Certame de Poesía "Concello de Mugardos" 21 de marzo - Día da Poesía, que se transcriben neste documento, para os efectos de xeral coñecemento.

Bases para a convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro
Por Resolución da Alcaldía núm. 922/2014, de data 10.10.2014, aprobáronse as bases que rexerán a convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro, para o ano 2014, que se transcriben de seguido, para os efectos de xeral coñecemento.
Ordenanza sobre a utilización do Comedor Escolar Municipal Unión Mugardesa
Regulamento de réxime interno do Comedor Escolar Municipal Unión Mugardesa
Regulamento de prestacións económicas sociais
Ordenanza sobre a utilización da Escola Infantil Municipal
Regulamento interno da Escola Infantil Municipal
Regulamento de Uso do Campo de A Pedreira