Mércores, 19 Xuño de 2019

Impresos e solicitudes

Descarga os impresos oficiais do Concello de Mugardos

Modelo descargable
Padrón de habitantes. Solicitude de certificacións e volantes de empadronamento

Padrón de habitantes. Solicitude de certificacións e volantes de empadronamento.

Impuesto de vehículos de tracción mecánica. Exención por minusvalía. Declaración jurada.

Impuesto de vehículos de tracción mecánica. Exención por minusvalía. Declaración jurada.

Imposto de vehículos de tracción mecánica. Exención por minusvalía. Declaración xurada.

Imposto de vehículos de tracción mecánica. Exención por minusvalía. Declaración xurada.

Comedor Escolar Municipal Curso 2018/2019. Domiciliación bancaria

Comedor Escolar Municipal Curso 2018/2019. Domiciliación bancaria.

Comedor Escolar Municipal Curso 2018/2019. Autorización saída non acompañada

Comedor Escolar Municipal Curso 2018/2019. Autorización saída  non acompañada.

Comedor Escolar Municipal Curso 2018/2019. Anexo III. Autorizacións

Comedor Escolar Municipal Curso 2018/2019. Anexo III. Autorizacións

Comedor Escolar Municipal Curso 2018/2019. Anexo II. Cuestionario de Saúde.

Cuestionario de saúde comedor escolar municipal Anexo II.

Comedor Escolar Municipal Curso 2018/2019. Anexo I. Dorso. Protección de datos.

Comedor Escolar Municipal Curso 2018/2019. Anexo I Dorso. Protección de datos.

Comedor Escolar Municipal Curso 2018/2019. Anexo I

Solicitude comedor escolar municipal Anexo I.

Rocódromo: Formulario de acceso
Unha vez cuberto e asinado debe entregarse no Rexistro Xeral do Concello de Mugardos ou remitirse por correo electrónico a deportes@concellodemugardos.gal.
Comedor Escolar Municipal. Curso 2017-2018: Autorizacion saída non acompañada

Comedor Escolar Municipal. Curso 2017-2018: Autorizacion saída non acompañada

Comedor Escolar Municipal. Curso 2017-2018: Autorizacións comedor Anexo III

Comedor Escolar Municipal. Curso 2017-2018: Autorizacións comedor Anexo III

Comedor Escolar Municipal. Curso 2017-2018: Domiciliación bancaria comedor escolar

Comedor Escolar Municipal. Curso 2017-2018: Domiciliación bancaria comedor escolar

Comedor Escolar Municipal. Curso 2017-2018: Solicitude

Comedor Escolar Municipal. Curso 2017-2018: Solicitude

Comedor Escolar Municipal. Curso 2017-2018:Solicitude Anexo I

Comedor Escolar Municipal. Curso 2017-2018:Solicitude Anexo I

Impresos de solicitude para a Convocatoria de Axudas para a compra de xoguetes de Nadal 2017

O prazo para a formalización de solicitudes para as Axudas para a compra de regalos de Nadal 2017 remata o vindeiro 29/06/2017.

Solicitude de exención das taxas municipais 2017

Expón-solicita para presentar a solicitude de exención das taxas municipais durante o ano 2017.

Consulta máis información aquí: http://www.concellodemugardos.gal/noticias/2017/01/05/exenci-ns-auga-lixo-sumidoiros-edar

Solicitude de bonificación nas Escolas Municipais Deportivas e Culturais. Curso 2016/2017

Documento para solicitar a bonificación nas Escolas Municipais.

Domiciliación bancaria das Escolas Municipais Culturais e Deportivas. Curso 2016/2017

Documento para autorizar a domiciliación bancaria do recibo.

Declaración do estado físico e autorización de toma de imaxes nas actividades municipais

Documento para descargar e entregar polas persoas inscritas, solicitantes ou asistentes:

 1. Dando autorización á utilización dos datos de carácter persoal
 2. Recoñecendo que a súa condición física é axeitada para a práctica deportiva.
Solicitude de baixa nas Escolas Culturais e Deportivas. Curso 2016/2017

Documento de solicitude de baixa nas Escolas Municipais Culturais e Deportivas.

Solicitude de alta nas Escolas Culturais e Deportivas. Curso 2016/2017

Documento para cubrir cos datos da persoa solicitante e solicitar a inscrición nas Escolas.

Modelo de solicitude do sistema especial de fraccionamento IBI 2016

Documento modelo para facer a solicitude do sistema especial de fraccionamento do IBI do ano 2016.

Espazo Infantil de Xogo: Impreso. Ano 2016.

Descarga o formulario de solicitude do Espazo Infantil de Xogo correspondente ao ano 2016. 

Comedor Escolar Municipal. Curso 2016-2017. Domiciliación bancaria

Solicitude / Autorización bancaria do recibo.

Comedor Escolar Municipal. Curso 2016-2017. Autorización de saída non acompañada

Autorización para marchar do comedor escolar sen acompañamento.

Instancia para solicitar a exención/bonificación na taxa pola prestación do servizo de colectores 2016
 • Prazo de solicitudes: 02/03/2016 - 12/03/2016, ámbolos dous inclusive.
Subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2015: modelo de solicitude
Descarga o modelo de solicitude de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2015.
Espazo Infantil de Xogo, Nadal 2015: Impreso de solicitude
 • Prazo: do 1 ao 5 de decembro ámbolos dous inclusive
 • Máis información: no departamento dos Servizos Sociais comunitarios: 981470338 Ext. 1
Escola de Familias 2015

Programa e impreso de solicitude para a Escola de Familias 2015.

Axudas ás familias para a compra de agasallos de Nadal 2015: solicitude
Convocatoria de Axudas ás familias para a compra de agasallos de Nadal dos/das seus/súas fillos e fillas 2015:
 • O prazo de presentación de solicitudes é ata o 7 de novembro de 2015.
 • Requisitos xerais: estar empadroado/a no Concello, ter a custodia dos/das fillos/as menores de 13 anos para os que se solicita a axuda e unha renda per cápita inferior ao 80% do IPREM (426 €).
Solicitude de axudas para o ensino e o transporte para o curso 2015/2016

Documentación da solicitude de axudas para o ensino e o transporte durante o curso escolar 2015/2016.

Espacio Infantil de Xogo 2015: Solicitude de praza
Prazo de presentación de solicitudes no rexistro xeral: do 10 ao 13 de xuño de 2015, ámbolos dous inclusive. No caso de existir vacantes poderán presentarse solicitudes ata o 10 de agosto de 2015.
Solicitude de subvencións a entidades sen fin de lucro 2014

Modelo de solicitude das subvencións municipais a entidades sen fin de lucro, para o ano 2014.

Modelo de solicitude das axudas ás familias para a compra de regalos de Nadal 2014
Comedor Escolar: Autorizacións comedor Anexo III 2014
Comedor Escolar: Cuestionario saúde 2014
Comedor Escolar: Autorización de Alumnos IES 2014
Comedor Escolar: Modelo de Solicitude 2014
INSTANCIA DE LICENZA DE OBRAS
COMUNICACIÓN PREVIA DE EXECUCIÓN DE OBRAS
COMUNICACIÓN PREVIA DE EXECUCIÓN DE OBRAS
Modelo de solicitude para a utilización da Escola Infantil Municipal As Lagoas

Modelo de solicitude da Escola Infantil Municipal, para edades entre os 0 e os 3 anos:

 1. O prazo para presentar unha nova solicitude vai dende o 16 ao 31 de marzo de 2014
 2. O prazo para solicitar a reserva de praza será do 1 ao 15 de marzo de 2014.
Solicitude de uso do Campo de A Pedreira
INSTANCIA TARXETA DE ESTACIONAMENTO
DATOS DE EMPRESAS E ASOCIACIONS
Solicitude de vao

Solicitude de vao

Solicitude de nova licenza de apertura

Solicitude de nova licenza de apertura

Imposto de vehículos de tracción mecánica: solicitude de exención

Solicitude de exención do imposto de vehículos de tracción mecánica

Solicitude de instalación de enganche de auga e sumidoiro

Solicitude de instalación de enganche de auga e sumidoiro

Regulamentos

Descarga os impresos oficiais do Concello de Mugardos

Modelo descargable
Rocódromo: Normativa de uso

Normativa de uso do rocódromo do Concello de Mugardos.

Exencións municipais de auga, lixo, sumidoiros e EDAR 2018. Convocatoria.

O luns 15 de xaneiro de 2018 ábrese o prazo para a presentación das solicitudes para a exención nas taxas de auga, lixo, sumidoiros e EDAR 2018, segundo a convocatoria publicada no BOP núm. 5 do 08/01/2018.

O prazo estará aberto ata o venres 9 de febreiro de 2018. Poderase pedir máis información no departamento de servizos sociais comunitarios do Concello de Mugardos.

Bases da Convocatoria de Axudas para a compra de xoguetes de Nadal 2017

O prazo para a formalización de solicitudes para as Axudas para a compra de regalos de Nadal 2017 remata o vindeiro 29/06/2017.

Bases convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2015

Descarga as bases da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen ánimo de lucro 2015.

Espazo Infantil de Xogo, Nadal 2015: Bases e convocatoria
 • Prazo: do 1 ao 5 de decembro ámbolos dous inclusive
 • Máis información: no departamento dos Servizos Sociais comunitarios: 981470338 Ext. 1
Axudas ás familias para a compra de agasallos de Nadal 2015: bases
Convocatoria de Axudas ás familias para a compra de agasallos de Nadal dos/das seus/súas fillos e fillas 2015:
 • O prazo de presentación de solicitudes é ata o 7 de novembro de 2015.
 • Requisitos xerais: estar empadroado/a no Concello, ter a custodia dos/das fillos/as menores de 13 anos para os que se solicita a axuda e unha renda per cápita inferior ao 80% do IPREM (426 €).
Bases das axudas ao ensino e o transporte 2015-2016. Modificación Base 2E.

Modificación das bases para a concesión de axudas ao ensino e o transporte para o curso 2015-2016.

Bases das axudas ao ensino e o transporte 2015-2016. Modificación Base 2A.

Modificación das bases para a concesión de axudas ao ensino e o deporte para o curso 2015-2016.

Axudas para o ensino e o transporte para o curso 2015/2016

Bases para a concesión de axudas ao ensino e o transporte durante o curso escolar 2015/2016.

Espacio Infantil de Xogo 2015: Bases de funcionamento e acceso

Bases de funcionamento e acceso do Espacio Infantil de Xogo 2015.