Sábado, 18 Xaneiro de 2020

Impresos e solicitudes

Descarga os impresos oficiais do Concello de Mugardos

Modelo descargable
Padrón de habitantes. Solicitude de Certificacións e Volantes de Empadronamento

Descarga, completa e entrega o documento de solicitude.

Solicitude comedor escolar municipal para o curso 2019/2020

Haberá que cumprimentar e asinar cada unha das follas da solicitude e os seus anexos, que deberá estar selada a súa vez polo centro de ensino correspondente. 

Impuesto de vehículos de tracción mecánica. Exención por minusvalía. Declaración jurada.

Impuesto de vehículos de tracción mecánica. Exención por minusvalía. Declaración jurada.

Imposto de vehículos de tracción mecánica. Exención por minusvalía. Declaración xurada.

Imposto de vehículos de tracción mecánica. Exención por minusvalía. Declaración xurada.

Rocódromo: Formulario de acceso
Unha vez cuberto e asinado debe entregarse no Rexistro Xeral do Concello de Mugardos ou remitirse por correo electrónico a deportes@concellodemugardos.gal.
Solicitude de bonificación nas Escolas Municipais Deportivas e Culturais. Curso 2016/2017

Documento para solicitar a bonificación nas Escolas Municipais.

Domiciliación bancaria das Escolas Municipais Culturais e Deportivas. Curso 2016/2017

Documento para autorizar a domiciliación bancaria do recibo.

Declaración do estado físico e autorización de toma de imaxes nas actividades municipais

Documento para descargar e entregar polas persoas inscritas, solicitantes ou asistentes:

  1. Dando autorización á utilización dos datos de carácter persoal
  2. Recoñecendo que a súa condición física é axeitada para a práctica deportiva.
Solicitude de baixa nas Escolas Culturais e Deportivas. Curso 2016/2017

Documento de solicitude de baixa nas Escolas Municipais Culturais e Deportivas.

Solicitude de alta nas Escolas Culturais e Deportivas. Curso 2016/2017

Documento para cubrir cos datos da persoa solicitante e solicitar a inscrición nas Escolas.

Modelo de solicitude do sistema especial de fraccionamento IBI 2016

Documento modelo para facer a solicitude do sistema especial de fraccionamento do IBI do ano 2016.

Subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2015: modelo de solicitude
Descarga o modelo de solicitude de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2015.
Escola de Familias 2015

Programa e impreso de solicitude para a Escola de Familias 2015.

Solicitude de subvencións a entidades sen fin de lucro 2014

Modelo de solicitude das subvencións municipais a entidades sen fin de lucro, para o ano 2014.

INSTANCIA DE LICENZA DE OBRAS
COMUNICACIÓN PREVIA DE EXECUCIÓN DE OBRAS
COMUNICACIÓN PREVIA DE EXECUCIÓN DE OBRAS
Solicitude de uso do Campo de A Pedreira
INSTANCIA TARXETA DE ESTACIONAMENTO
DATOS DE EMPRESAS E ASOCIACIONS
Solicitude de vao

Solicitude de vao

Solicitude de nova licenza de apertura

Solicitude de nova licenza de apertura

Imposto de vehículos de tracción mecánica: solicitude de exención

Solicitude de exención do imposto de vehículos de tracción mecánica

Solicitude de instalación de enganche de auga e sumidoiro

Solicitude de instalación de enganche de auga e sumidoiro

Solicitude de declaración de ruína

Solicitude de declaración de ruína

Solicitude de certificacións e informes

Solicitude de certificacións e informes

Solicitude de cédula urbanística

Solicitude de cédula urbanística

Solicitude de acometida de auga de obra

Solicitude de acometida de auga de obra

Solicitude de alta/baixa de subministro de auga–sumidoiro/recollida de lixo

Solicitude de alta/baixa de subministro de auga–sumidoiro/recollida de lixo

Licenza de obras

Licenza de obras

Instancia

Instancia

Devolución de impostos

Devolución de impostos

Regulamentos

Descarga os impresos oficiais do Concello de Mugardos

Modelo descargable
Ordenanza fiscal sobre o Campo de Fútbol de A Pedreira
Regulamento de participación cidadá
Segregación de finca

Segregación de finca

Instancia xenérica para procesos selectivos

Instancia xenérica para procesos selectivos

Ordenanza Reguladora das axudas a reabilitación do Concello de Mugardos

Ordenanza Reguladora das axudas a reabilitación do Concello de Mugardos

Ordenanza Municipal Reguladora das Actividades nos Montes e Espazos Forestais

Ordenanza Municipal Reguladora das Actividades nos Montes e Espazos Forestais

Ordenanza Reguladora da Posesión, Defensa e Proteción dos Animais de Compañía

Ordenanza Reguladora da Posesión, Defensa e Proteción dos Animais de Compañía