Xoves, 20 Xuño de 2019

Impresos e solicitudes

Descarga os impresos oficiais do Concello de Mugardos

Modelo descargable
Solicitude de declaración de ruína

Solicitude de declaración de ruína

Solicitude de certificacións e informes

Solicitude de certificacións e informes

Solicitude de cédula urbanística

Solicitude de cédula urbanística

Solicitude de acometida de auga de obra

Solicitude de acometida de auga de obra

Solicitude de alta/baixa de subministro de auga–sumidoiro/recollida de lixo

Solicitude de alta/baixa de subministro de auga–sumidoiro/recollida de lixo

Licenza de obras

Licenza de obras

Instancia

Instancia

Devolución de impostos

Devolución de impostos

Regulamentos

Descarga os impresos oficiais do Concello de Mugardos

Modelo descargable
Bases do VIII Certame de Poesía “Concello de Mugardos” 21 de marzo - Día da Poesía

O Concello de Mugardos, por resolución da Alcaldía núm. 1033/11.11.2014, prestou aprobación ás bases que rexerán a VIII Certame de Poesía "Concello de Mugardos" 21 de marzo - Día da Poesía, que se transcriben neste documento, para os efectos de xeral coñecemento.

Bases para a convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro
Por Resolución da Alcaldía núm. 922/2014, de data 10.10.2014, aprobáronse as bases que rexerán a convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro, para o ano 2014, que se transcriben de seguido, para os efectos de xeral coñecemento.
Bases da Convocatoria de axudas ás familias para a compra de regalos de Nadal 2014
Ordenanza sobre a utilización do Comedor Escolar Municipal Unión Mugardesa
Regulamento de réxime interno do Comedor Escolar Municipal Unión Mugardesa
Regulamento de prestacións económicas sociais
Ordenanza sobre a utilización da Escola Infantil Municipal
Regulamento interno da Escola Infantil Municipal
Regulamento de Uso do Campo de A Pedreira
Ordenanza fiscal sobre o Campo de Fútbol de A Pedreira