Sábado, 14 Decembro de 2019

Ordenanza fiscal nº 12 reguladora da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar

Data de publicación:
02/06/2013
Ordenación discal da cota a achegar polos beneficiarios do servizo de axuda no fogra no Concello de Mugardos