Luns, 14 Outubro de 2019

Ordenanza fiscal nº2 reguladora do imposto sobre actividades económicas

Data de publicación:
31/12/2012
Escala de coeficientes que pondera a asituación física do local dentro do termo municipal