Luns, 24 Febreiro de 2020

Ordenanza fiscal nº 20 reguladora da taxa pola prestación de servizos de vivenda comunitaria

Data de publicación:
29/12/2008
O obxecto desta taxa é a prestación dos servizos públicos de vivenda comunitaria definidos no Regulamento elaborado respecto diso por este Concello. O usuario pagará polo uso de todos os servizos establecidos no Regulamento que regula o funcionamento das vivendas comunitarias, faga ou non faga uso do mesmo.