Mércores, 13 Novembro de 2019

Ordenanza fiscal nº 26 reguladora da taxa pola utilización do campo de fútbol municipal de A Pedreira

Data de publicación:
02/12/2013
Regulación fiscal da taxa correspondente polo uso do campo de fútbol municipal